Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Gần Đây

1.200.0002.900.000 chưa VAT
1.600.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Micro agar

5.900.00028.000.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Polymixine B sulphate

1.350.0004.990.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

IPTG 98.5% Duchefa

1.000.000 chưa VAT

Buchi Labortechnik AG

Bottom cellulose filter for E-914

Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Chloramphenicol

1.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

POTASSIUM NITRATE (KNO3)

Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Metronidazole

1.850.0004.950.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cellulase RS

2.400.0009.900.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Acetylsalicylic acid >99.5%

450.000750.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Orchimax medium

800.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Gentamycin Sulphate

1.200.000 chưa VAT
650.0002.300.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Chlorhexidine Digluconate

2.200.0004.500.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Tetracycline Hydrochloride

1.000.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

L-PROLINE >99%

850.000 chưa VAT

Cytokinin

Kinetin >98%

1.000.0003.590.000 chưa VAT

Sản Phẩm Tiêu Biểu

Bioline Anh Quốc

Mytaq One-Step RT-PCR Kit

Liên hệ để báo giá

Vật tư tiêu hao

Cọ Rửa Ống Nghiệm

15.000 chưa VAT

Hóa Chất Trung Quốc

Potassium Hydroxide (AR, Xilong)

85.000 chưa VAT

Hóa Chất Trung Quốc

Stearic Acid (AR, Xilong)

100.000 chưa VAT

Hóa Chất Trung Quốc

Oxalic Acid dihydrate(AR, Xilong)

130.000 chưa VAT

Hóa Chất Trung Quốc

Benzoic Acid (AR, Xilong)

120.000 chưa VAT

Hóa Chất Trung Quốc

Phenol (AR, Xilong)

150.000 chưa VAT

Khuyến Mãi

Giảm giá!
1.400.000 chưa VAT
Giảm giá!
14.500.000 chưa VAT
Giảm giá!
2.100.000 chưa VAT
Giảm giá!
1.200.000 chưa VAT
Giảm giá!

Biobasic Canada

Chitosan tinh khiết

1.800.000 chưa VAT
Giảm giá!
1.500.000 chưa VAT
Giảm giá!
50.000650.000 chưa VAT
Giảm giá!

Biobasic Canada

Kinetin

1.800.000 chưa VAT