1 ppm bằng bao nhiêu? ppm là gì?

ppm là gì? ppm viết tắt là parts per million, có nghĩa là một phần triệu. ppm là đơn vị đo mật độ, thường dành cho các mật độ thấp.

1ppm = 1mg/L, tức là 1 mg có trong 1 lít dung dịch.

1ppm= 1ug/ml=1000ug/L

1ppm=1ug/g=ng/mg=pg/ug = 10 ^-6

Ngoài ppm còn có ppb có nghĩa là parts per billion

1 ppb = ug/L=ng/g=ng/ml=10^-9

Tham khảo sản phẩm

One thought on “1 ppm bằng bao nhiêu? ppm là gì?

  1. Pingback: Cách pha loãng axit đậm đặc H2SO4 - Hóa Chất Thí Nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *