2 loại thuốc điều trị Covid-19 ở Việt Nam

Việt Nam hiện sử dụng 2 loại thuốc để điều trị Covid-19 như sau: Molnupiravir do 2 nhà sản xuất đó là Rideback Biotherapeutics và Merck, được cung cấp dạng uống viên, hiện đang thử nghiệm. Còn Remdesivir do Gilead Science của Mỹ sản xuất, được cung cấp dạng tiêm tĩnh mạch.

Hai thuốc kháng virus điều trị Covid-19 tại Việt Nam

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia