dNTP Set fig

Các axit deoxyribonucleic chất lượng cao (dNTPs) trong các nồng độ sẵn sàng sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *