250.0001.400.000 chưa VAT
-34%
1.650.000 chưa VAT
650.0006.080.000 chưa VAT

Thông báo Himedia