350.0003.000.000 chưa VAT
-3%
1.400.000 chưa VAT

Thông báo Himedia