250.0002.800.000 chưa VAT
-8%
1.200.000 chưa VAT

Thông báo Himedia