Duchefa Biochemie

Bis-Tris buffer grade >99%

2.350.0009.300.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Fisher Acros Organics

Buffer Solution pH10.00 (Borate)

Liên hệ để báo giá

Fisher Acros Organics

Buffer Solution pH7.00 (Phosphate)

450.000 chưa VAT

Fisher Acros Organics

Buffer Solution pH4.00 (Phthalate)

450.000 chưa VAT

Bioline Anh Quốc

5x DNA Loading Buffer Blue

2.600.000 chưa VAT
1.200.0003.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Posts found

Thông báo Himedia