Author Archives: SBC SCIENTIFIC

Ống đong là gì? Graduated Cylinder

Ống đong (graduated cylinder) hay còn gọi là ống đo lường (measuring cylinder) là một dụng cụ phổ biến trong phòng thí nghiệm. Ống đong dùng để đo thể tích chất lỏng. Nó có dạng hình trụ hẹp, mỗi vạch được đánh dấu trên ống chia độ đại diện cho lượng chất lỏng đã được […]

Ống nghiệm – Test tube

Ống nghiệm, còn được gọi là ống nuôi cấy hoặc ống mẫu, là một dụng cụ phổ biến trong phòng thí nghiệm. Ống nghiệm có dạng ống hình trụ, rỗng bên trong, hở ở phía trên và đóng ở phía dưới. Ống nghiệm có thể làm bằng chất liệu thủy tinh, hoặc nhựa; Ống nghiệm […]

Đĩa petri – petri dish

Đĩa Petri (còn được gọi Petri dish hoặc đĩa nuôi cấy tế bào) là một đĩa nông có nắp đậy trong suốt mà các nhà sinh vật học sử dụng để chứa môi trường sinh trưởng trong đó các tế bào có thể được nuôi cấy, ví dụ như tế bào của vi khuẩn, nấm […]

Bình Định Mức – Volumetric Flask

Bình định mức ( in english: volumetric flask) là một dụng cụ phổ biến trong phòng thí nghiệm, một loại bình thí nghiệm, được hiệu chuẩn để chứa một thể tích chính xác ở một nhiệt độ nhất định. Bình định mức được sử dụng để pha loãng chính xác và chuẩn bị các dung […]