Bình Định Mức – Volumetric Flask

Bình định mức ( in english: volumetric flask) là một dụng cụ phổ biến trong phòng thí nghiệm, một loại bình thí nghiệm, được hiệu chuẩn để chứa một thể tích chính xác ở một nhiệt độ nhất định. Bình định mức được sử dụng để pha loãng chính xác và chuẩn bị các dung dịch tiêu chuẩn.

Loại bình này thường có hình quả lê, đáy phẳng, làm bằng thủy tinh hoặc nhựa. Miệng bình được trang bị một nắp chụp / vặn bằng nhựa hoặc có khớp nối để chứa PTFE hoặc nút thủy tinh. Cổ của bình định mức được kéo dài và hẹp với vạch chia vạch khắc vòng tròn. Dấu hiệu cho biết thể tích chất lỏng chứa khi đầy đến điểm đó. Việc đánh dấu thường được hiệu chuẩn “để chứa” (được đánh dấu “TC” hoặc “IN”) ở 20 ° C và được ghi tương ứng trên nhãn. Nhãn của bình cũng cho biết dung tích danh đinh (nominal volume), dung sai, cấp chính xác, tiêu chuẩn sản xuất liên quan và logo của nhà sản xuất. Bình định mức có nhiều kích cỡ khác nhau, chứa được từ 1 ml đến 20 lít chất lỏng.

Classes – các cấp

Tiêu chuẩn hiệu chuẩn và dung sai cho bình định mức được xác định trong các thông số kỹ thuật và thực hành tiêu chuẩn sau: ASTM E288, E542, E694, ISO 1042 và GOST 1770-74. Theo các thông số kỹ thuật này, bình định mức có hai loại khác nhau. Các bình tiêu chuẩn cao hơn (Loại A, Loại 1, USP hoặc tương đương tùy theo quốc gia) được chế tạo với vạch chia độ được đặt chính xác hơn và có một số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc. Khi điều này không được yêu cầu, tiêu chuẩn thấp hơn (Loại B hoặc tương đương) được sử dụng cho công việc định tính hoặc giáo dục.

Các sửa đổi (modifications)

Bình định mức thường không màu nhưng có thể có màu hổ phách để xử lý các hợp chất nhạy cảm với ánh sáng như bạc nitrat hoặc vitamin A.

Một sự thay đổi của bình định mức tồn tại để xử lý một lượng lớn chất rắn được chuyển vào bình định mức để hòa tan. Một bình như vậy có miệng rộng và được gọi là bình định mức Kohlrausch. Loại bình định mức này thường được sử dụng để phân tích hàm lượng đường trong củ cải đường.

Trong khi các bình định mức thông thường chỉ có một vạch, các phép thử thể tích công nghiệp trong hóa phân tích và hóa thực phẩm có thể sử dụng các bình định mức chuyên dụng có nhiều vạch để kết hợp nhiều thể tích được đo chính xác.

Một loại bình định mức chuyên dụng cao là bình Le Chatelier để sử dụng với quy trình thể tích trong xác định trọng lượng riêng

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia