Brom thật sự đáng sợ như thế nào

Brom là một chất lỏng màu nâu ở nhiệt độ phòng, có ký hiệu là Br, số hiệu nguyên tử 80. Nó bốc hơi dễ dàng để hình thành chất khí màu tương tự. Thuộc tính của brom là trung gian giữa clo và iod. Brom được phát hiện độc lập bởi hai nhà hóa học Carl Jacob Löwig (năm 1825) và Antoine Jérôme Balard (năm 1826).

Xem video

Xem Brom phá hủy mọi thứ như thế nào

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia