Cá từ- Thanh khuấy từ – Magnetic Stirrer bar

Cá từ hay còn gọi là thanh khuấy từ ( in english : Magnetic stirrer). Là một thanh nhỏ được làm từ nam châm từ tính, có bọc lớp nhựa PTFE để kháng hóa chất khi tiếp xúc với dung dịch.

Các kích thước cá từ phổ biến như

Thanh khuấy từ 7×2 mm
Thanh khuấy từ 8×3 mm
Thanh khuấy từ 10×3 mm
Thanh khuấy từ 15×6 mm
Thanh khuấy từ 20×6 mm
Thanh khuấy từ 25×6 mm
Thanh khuấy từ 30×6 mm
Thanh khuấy từ 40×8 mm
Thanh khuấy từ 50×8 mm
Thanh khuấy từ 60×9 mm
Thanh khuấy từ 70×9 mm
Thanh khuấy từ 80×9 mm

Ngoài ra cá từ còn có loại vòng bụng với các kích cỡ như sau:

Thanh khuấy từ có vòng bụng 30×6 mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 35×6 mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 35×8.5mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 38×8 mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 40×7 mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 50×8 mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 80×13 mm
Thanh khuấy từ có vòng bụng 90×9 mm

Cá từ ( magnetic stirrer bar) được sử dụng trong phòng thí nghiệm, một máy khuấy từ cùng với những thanh khuấy từ liên tục khuấy đều các dung dịch đệm và / hoặc mẫu để giữ cho chúng đồng nhất ngăn ngừa kết quả sai số bằng cách ngăn chặn bất kỳ gradient nhiệt độ hoặc trộn đều khi hóa chất được thêm vào một mẫu.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia