Cách pha NaOH 1N

Hướng dẫn cách pha dung dịch NaOH 1N từ NaOH bột. Chúng ta sẽ áp dụng công thức Cm=n/V, trong đó n=m/M.

Vậy chúng ta có Cm=m/(M x V) => m= Cm x M x V.

Giả sử nồng độ ở đây là 1N, thể tích là 1L; M của NaOH là 40. Do đó, ta cần lấy m= 1 x 40 x1 = 40g của NaOH

Lưu ý: Cho 850ml nước vào trước, rồi cho 40g NaOH, cuối cùng làm đầy cho 1L nước.

Công thức trên áp dụng tùy ý thích của như thể tích cần thiết và nồng độ cần thiết.

Ví dụ pha NaOH 10M, thể tích là 100ml. Tương tự như trên, ta áp dụng m= Cm x M x V= 10 x 40 x 0.1 = 40 g

Dưới đây là bảng tra nhanh 1 số cách pha phổ biến

Nồng độ / Thể tích50 ml100 ml250 ml500 ml
1 M2.00 g4.00 g10.00 g20.00 g
2 M4.00 g8.00 g20.00 g40.00 g
5 M10.00 g20.00 g50.00 g100.00 g
10 M20.00 g40.00 g100.00 g200.00 g

NaOH 0.1N cũng là nồng độ sử dụng khá phổ biến. Vậy cách pha NaOH 0.1N cũng được áp dụng công thức như trên.

Ta có nồng độ là 0.1N, thể tích là 1L. Do đó, ta cần lấy m=0.1x40x1=4g của NaOH. Lưu ý, cho khoảng 850ml nước cất vào trước, rồi cho 4g NaOH vào sau, cuối cùng làm đầy cho 1L nước. Vậy là ta đã có dung dịch NaOH 1N

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia