Cận cảnh Coronavirus

Nhìn cận cảnh virus sẽ giúp chúng ta hiểu được nó.

Các hình ảnh của SARS-CoV-2, loại coronavirus mới xuất hiện lần đầu ở người vào cuối năm 2019, được thực hiện bằng kính hiển vi điện tử. Virus này có kích thước khoảng 100 nanomet và bước sóng ánh sáng nhỏ nhất mà con người có thể nhìn thấy là khoảng 400 nanomet, có nghĩa là virus quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi ánh sáng tiêu chuẩn. Để nhìn thấy thứ gì đó nhỏ như vậy, bạn cần một thiết bị sử dụng bước sóng nhỏ hơn ánh sáng. Các electron, khi được gia tốc trong một trường, hoạt động như một sóng với bước sóng cực nhỏ để thực hiện điều này.


Video


Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia