Chất chuẩn USP- Chuẩn dược điển Hoa Kỳ USP

Hits: 113

Chất chuẩn USP là gì? Chuẩn USP mua ở đâu tại Việt Nam?

Chất chuẩn USP là chuẩn Dược điển Hoa Kỳ( hay còn gọi là chuẩn đối chiếu), là tiêu chuẩn quốc gia về thuốc được Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ xuất bản hàng năm

Chất chuẩn USP bao gồm các tiêu chuẩn của từng loại chất hóa học, sinh học (hoạt chất), và làm thuốc. Đồng thời chuẩn USP cũng đề ra phương pháp thử nghiệm, kiểm tra chất lượng của hoạt chất.

Learn More