Category Archives: Chất chuẩn USP

Chất chuẩn USP- Chuẩn dược điển Hoa Kỳ USP

Chất chuẩn USP là gì? Chuẩn USP mua ở đâu tại Việt Nam? Chất chuẩn USP là chuẩn Dược điển Hoa Kỳ( hay còn gọi là chuẩn đối chiếu), là tiêu chuẩn quốc gia về thuốc được Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ xuất bản hàng năm