Chất chuẩn Kim loại cho phân tích AAS và ICP

Chất chuẩn kim loại danh cho phân tích AAS và ICP là những chuẩn thường dùng cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm,… Chúng dùng để phân tích hàm lượng kim loại trong các mẫu sản phẩm. Các chất chuẩn kim loại được SBC SCIENTIFIC nhập khẩu từ Sigma Aldrich Mỹ, có chất lượng và độ chính xác cao.

Các chuẩn kim loại thường đăng ký với thương hiệu TraceCERT (CRM), được gầy dựng và phát triển với chất lượng vượt trội. Với các dung dịch chuẩn đơn nguyên tố và đa nguyên tố AAS, ICP, ICP-MS đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO 1725 và ISO guide 34.

Các chuẩn kim loại thường có nồng độ 1000mg/L, trữ trong nitric acid hoặc hydrochloric acid. Quy cách đóng gói thường thấy là 100ml, 250ml/ Có thể đóng trong túi nhôm hoặc chai nhựa HDPE.

Ngoài chuẩn kim loại đơn còn có chuẩn đa nguyên tố, mix bảng tuần hoàn hóa học,

Tham khảo bài viết

  1. Dung dịch chuẩn AAS, ICP, ICP-MS với thương hiệu TraceCERT® CRMs
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia