Chất chuẩn phân tích Sigma Aldrich

chat chuan phan tich sigma aldrich

Chất chuẩn phân tích hãng Sigma Aldrich

Chất chuẩn phân tích được dùng như là thước đo cho các thí nghiệm, phân tích phản ứng. Các chất chuẩn phân tích này được dùng trong ngành sản xuất dược liệu, thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất mỹ phẩm, môi trường, thực phẩm…

  1.  Chất chuẩn gốc( primary standard): được thiết lập theo kiến nghị của ủy ban chuyên gia về kỹ thuật cho các chế phẩm dược phẩm,chất chuẩn gốc được sử dụng chủ yếu trong các thử nghiệm, phân tích hóa lý, được mô tả chi tiết trong dược điển hoặc các chuyên luận dự thảo, có thể dùng để hiệu chuẩn các chuẩn thứ cấp( primary standard). Chất chuẩn dược điển bao gồm: chất chuẩn dược điển Quốc Tế, chất chuẩn dược điển Châu Âu, chất chuẩn dược điển Anh, chất chuẩn dược điển Mỹ, và chất chuẩn dượ điển Nhật… Dược điển Việt Nam do Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Trung Ương và Tp HCM quy định.
  2. Chất chuẩn thứ cấp( Secondary standard): là các chất chuẩn sinh học được chuẩn hóa từ chất chuẩn gốc hay bằng phương pháp phân tích có độ chính xác cao để cung ứng cho các phòng kiểm nghiệm dược, dùng để kiểm nghiệm, định lượng, định tính, đánh giá độ hoạt lực của thuốc, nguyên liệu và thành phẩm
  3. Chất Chuẩn cơ sở hay chuẩn của nhà sản xuất: là các chất được sản xuất và thiết lập bởi cơ sở hay nhà sản xuất theo các quy trình và các tiêu chí của cơ sở. Chất chuẩn cơ sở được tinh khiết hóa, mô tả đầy đủ và xác định rõ cấu trúc (IR, UV, MNR, MS…), thường được sử dụng cho các chất hóa học mới (New Chemical Entity – NCE) chưa có chuyên luận.

Tham khảo: 

Hóa chất Sigma Aldrich

.Chất chuẩn dược liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *