Chim cánh cụt 1 tháng tuổi vượt thử thách đầu đời

Chim cánh cụt 1 tháng tuổi phải làm quen với môi trường khắc nghiệt, lạnh tới âm 25oC ở Nam cực. Không có mặt của chim bố mẹ, chúng phải tự nương tựa lẫn nhau để sinh tồn.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia