Có bao nhiêu vàng trên Thế giới?

Các chuyên gia địa chất đã ước tính lượng vàng còn lại cho nhân loại để khai thác là 50,000 tấn. Trong quá khứ chúng ta đã khai thác 190,000 tấn vàng.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia