Cóc mía thoát nguy từ miệng rắn

Cóc mía non thường gặp nguy bởi rắn Keelback ở các vùng ngập nước Australia. Trong trường hợp này cóc đã may mắn thoát chết từ miệng rắn.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia