Con người có thể uống máu không?

Một số người cho rằng uống máu có thể chữa một số bênh. Tuy nhiên, bộ máy tiêu hóa của chúng ta không được trang bị để làm điều đó.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia