Cừu sừng lớn sa mạc dùng sừng đập vào xương rồng gai góc để ăn thân bên trong

Cừu sừng lớn sa mạc ăn một cây Xương rồng có gai (Ferocactus cylindraceus) vào bữa trưa. Con cừu đực này đang dùng sừng đập mạnh vào gai nhọn để mở lối, ăn thân xương rồng mộng nước bên trong.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia