Đạt 2 giải Nobel nhờ phát hiện tình cờ

Việc khám phá ra tia X vào năm 1895 đã mở đường cho các ứng dụng y học giúp điều trị và cứu sống hơn 100 triệu người mỗi năm.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia