Hành vi tàn nhẫn của bọ ngựa cái

Dù bị bọ ngựa cái to lớn hơn ăn thịt, con đực vẫn kịp hoàn thành nhiệm vụ sinh sản của mình.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia