Hóa chất Duchefa Biochemie- Hóa chất nuôi cấy mô thực vật và vi sinh

Hóa chất Duchefa Biochemie- Hóa chất nuôi cấy mô thực vật

Hits: 499

Hóa chất Duchefa
Hóa chất Duchefa

Về hãng hóa chất Duchefa- Hóa chất nuôi cấy mô thực vật

Hãng hóa chất Duchefa Biochemie thuộc về tập đoàn hóa chất của Hà Lan. Hãng Duchefa chuyên về hóa chất nuôi cấy mô thực vật và môi trường nuôi cấy vi sinh. Duchefa Biochemie là công ty con của Duchefa Farma ( công ty chuyên sản xuất thuốc cho người).

Các sản phẩm Duchefa Biochemie cung cấp bao gồm: môi trường, dụng cụ nuôi cấy mô thực vật, hormone sinh trưởng, kháng sinh, gel, chất nền, hóa chất cho sinh học phân tử thực vật, kiểm tra bệnh cho hạt giống và cây giống. Các sản phẩm chuyên về cấy mô có hơn 450 loại khác nhau với các quy cách đóng gói đa dạng.

Các sản phẩm chính của Duchefa-Biochemie

Kháng sinh/ selective agents: 

5-FLUORO OROTIC ACID (5-FOA)
CAS number 703-95-7( code: F0176)
Molecular weight C5H3FN2O4 = 174.1
Assay > 98 %

6-MERCAPTOPURINE MONOHYDRATE
CAS number 6112-76-1( code: M0129)
Molecular weight C5H4N4S.H2O = 170.2
Assay > 96 %

8-HYDROXYQUINOLINE
CAS number 148-24-3( code: H0168)
Molecular weight C9H7NO = 145.2
Assay > 99 %

ACYCLOVIR
CAS number 59277-89-3( code: A01830
Molecular weight C8H11N5O3 = 225.2

A0101.0010 Amoxycillin trihydrate
A0101.0025 Amoxycillin trihydrate
A0103.0005 Amphotericin B
A0103.0010 Amphotericin B
A0104.0005 Ampicillin sodium
A0104.0010 Ampicillin sodium
A0104.0025 Ampicillin sodium
A0156.0250 Atrazine
A0164.0005 Apramycin sulphate
A0164.0010 Apramycin sulphate
A0164.0025 Apramycin sulphate
A0183.1000 Acyclovir
A0185.0250 Amiprophos methyl
A0185.1000 Amiprophos methyl
A0189.0002 Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium
A0189.0010 Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium
A0189.0025 Amoxycillin sodium / Clavulanate potassium

Các loại điều hòa sinh trưởng thực vât: 

Các loại hormone nhóm auxin, cytokinins, gibberelins,

A0941.0100 Absisic acid (S-ABA)
B0904.0001 6-Benzylaminopurine (6-BAP)
G0907.0001 Gibberellic acid A3
G0907.0005 Gibberellic acid A3
G0938.0250 Gibberellic acid 4+7
G0938.1000 Gibberellic acid 4+7
I0901.0005 Indole-3-acetic acid (IAA)
K0905.0001 Kinetin
N0903.0025 α-naphtalene acetic acid

Các loại môi trường nuôi cấy tích hơp

N0223.0001 Nitsch medium
M0219.0001 McCown Woody Plant medium
M0222.0010 Murashige & Skoog medium including vitamins
K0215.0001 Knudson C Orchid medium
M0231.0025 Murashige & Skoog medium including B5 vitamins
G0210.0001 Gamborg B5 medium including vitamins

Tham khảo thêm:

Hóa chất Sigma Aldrich

Hóa chất Wako

Thông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Facebook Comments

4 Replies to “Hóa chất Duchefa Biochemie- Hóa chất nuôi cấy mô thực vật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *