Bioline Anh Quốc - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hits: 29

HÃNG HÓA CHẤT BIOLINE ANH QUỐC

Hãng hóa chất Bioline có xuất xứ từ Anh quốc, thành lập năm 1992 tại Luân Đôn cung cấp các loại enzymes cho phòng lab PCR(Polymerase Chain Reaction). Hãng Bioline cung cấp loại Taq DNA polymerase cực kỳ tinh khiết lúc mới bắt đầu sản xuất. Sau đó, hãng Bioline tiếp tục mở rộng thêm 300 loại kits và reagents cho mảng sinh học phân tử và khoa học đời sống. Lúc này hãng Bioline cực kỳ tập trung vào các sản phẩm chạy PCR.

Hãng Bioline Anh Quốc cung cấp các loại hóa chất như sau: nucleotides siêu tinh sạch, DNA polymerase, các sản phẩm chạy PCR, DNA markers, competent cells. Đáng lưu ý, Bioline sản xuất ra loại nucleotides tinh khiết nhất thế giới, tới 99,99%, dành cho phân tích HPLC.

hoa chat bioline anh quoc sbc

  1.  Real-Time PCR Kits – SensiMix và SensiFAST Kits cho 1 và 2 bước của Probe và SYBR assays
  2. DNA Polymerases và Mixes: Accuzyme, BIOTAQ, BIOLASE, BIO-X-ACT Short, IMMOLASE, MyFi,MangoTaq, MyTaq, VELOCITY, RANGER DNA Polymerases và Mixes
  3. dNTPs – Ultra-pure nucleotides
  4. RNA Analysis và cDNA synthesis – Tetro reverse transcriptase, Tetro cDNA synthesis Kit, MyTaq One-Step RT-PCR Kit
  5. Tách chiết và tinh sạch Nucleic Acid: ISOLATE II Kits for DNA and RNA purification, TRIsure, SureClean, MyTaq Extract-PCR Kit, MyTaq Blood-PCR Kit
  6. Competent cells và cloning reagents: hóa chất và tế bào electrocompetent
  7. Molecular Weight Markers: HyperLadder và EasyLadder DNA markers, HyperPAGE protein markers