Hãng Sigma Aldrich - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hits: 295

VỀ CÔNG TY HÓA CHẤT SIGMA ALDRICH

Công ty hóa chất Sigma Aldrich chuyên về hóa chất thí nghiệm cao cấp. Hóa chất bao gồm các loại dung môi, dung môi sắc ký, hóa chất cơ bản, hóa chất có độ tinh khiết cao. Hóa chất Sigma Aldrich có nhiều nhãn hàng như: Sigma, Aldrich, Sigma Aldrich,hóa chất Fluka, Supelco, Riedel-de Haën… Với các các nhãn hàng như vậy, hóa chất Sigma-Aldrich có tới hàng trăm ngàn loại khác nhau, có khoảng hơn 200,000 loại sản phẩm khác nhau.

Facebook Comments