Hóa phân tích - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hits: 91

Hoá phân tích là gì?

Hoá học phân tích là khoa học thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin về thành phần và cấu trúc của vật chất. Nói cách khác, đó là nghệ thuật và khoa học để xác định vật chất là gì và nó tồn tại bao nhiêu. Năm 2012 (dữ liệu điều tra tiền lương), hóa học phân tích là lĩnh vực phổ biến nhất đối với các nhà hóa học của ACS.

Tham khảo thêm bài viết: 

Hóa phân tích là gì?

Facebook Comments