Thông tin các hãng - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hits: 190

SBC Scientific cung cấp các hãng thiết bị và hóa chất:

HÃNG HÓA CHẤT

 1. Biobasic Canada
 2. Bioline UK
 3. Duchefa Hà Lan
 4. Fisher – Acros Organics
 5. Himedia Ấn Độ
 6. Sigma Aldrich Mỹ

HÃNG THIẾT BỊ

 1. Buchi Thụy Sĩ
 2. Gerhardt Đức
 3. Gilson Pháp
 4. Hirayama Nhật Bản
 5. Metler Toledo Thụy Sĩ
 6. Memmert Đức
 7. SI Analytics Đức
 8. Trans Instruments Singapore
 9. Phoenix Instruments Đức

HÃNG VẬT TƯ TIÊU HAO

 1. Biologix Mỹ
 2. Iwaki Nhật Bản
 3. Marienfeld Đức
 4. Pyrex Mỹ

Các hãng hóa chất thí nghiệm trên đều đáp ứng nhu cầu của hầu hết các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu phát triển của nhà máy, xí nghiệp, trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm nghiệm…

Facebook Comments