Thông tin các hãng - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hits: 44

SBC Scientific cung cấp các hãng hóa chất cao cấp như:

Các hãng hóa chất thí nghiệm trên đều đáp ứng nhu cầu của hầu hết các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu phát triển của nhà máy, xí nghiệp, trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm nghiệm…