[wcas-search-form]

Hóa chất và dụng cụ cho ngành vi sinh vật và nuôi cấy mô

Về hóa chất và dụng cụ cho ngành vi sinh& nuôi cấy mô, có rất nhiều nhà sản xuất cho ngành này. Ngành vi sinh vật rất cần thiết cho đời sống sản xuất của con người. 


Các hãng hóa chất cho ngành vi sinh vật & Nuôi cấy mô thực vật như Himedia, Duchefa, Biobasic, và Sigma Aldrich.

Các hãng thiết bị cho ngành vi sinh& NCM như Memmert của Đức, Ika Đức, Esco Mỹ, Hirayama Nhật Bản. 

Ngoài ra còn có các vật tư tiêu hao như đĩa petri, bình tam giác, đầu típ do các hãng sản xuất như Isolab, Duran, Pyrex, Biologix, Iwaki, Simax, Marienfeld…

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Vi Sinh Vật

Bình luận Facebook