Hormone BA hay BAP hay 6BAP có giống nhau không?

Hormone BA hay BAP hay 6BAP có giống nhau không? Đó là câu hỏi được nhiều người quan tâm

Hormone BA (6-benzyladenine) hay BAP(6-benzylamino purine) cũng là một loại, cũng giống như việc sử dụng từ glucose với dextrose.

Các tên gọi khác của BAP hay BA

1H-purin-6-amine,N-(phenylmethyl)-
6-(Benzylamino)purine
6-(N-benzylamino)purine
6-BA-
6-BAP
6-Benzyladenine
Adenine,N(sup 6)benyl-
Adenine, N-benzyl-
Aminopurine, 6-benzyl
BA(growth stimulant)
BaP
BAP(growth stimulant)
Benzyl(purin-6-yl)amine
Benzyladenine
N(6)-benzylaminopurine
N(sup 6)-(benzylamino) purine
N(sup6)-benzyladenine
N-(phenylmethyl)-1H-purin-6-amine
N-Benzyl-9H-purin-6-amine
N-Benzyladenine
N6-benzyladenine

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia