Hormone nuôi cấy mô thực vật

Hormone hay hocmon nuôi cấy mô thực vật là gì? Hormone nuôi cấy mô thực vật mua ở đâu chất lượng?

Hormone nuôi cấy mô thực vật hay còn gọi là chất điều hòa sinh trưởng thực vật; là những chất thúc đẩy quá trình sinh trưởng thực vật. Hormone nuôi cấy mô cũng có thể là loại kiềm hãm sinh trưởng, ức chế sinh trưởng…

Hormone nuôi cấy mô thực vật

Hormone nuôi cấy mô thực vật chi làm 3 nhóm chính

Nhóm hormone Auxin

Nguồn gốc auxin là chúng sinh ra từ đỉnh thân và cành sau đó auxin sẽ di chuyển và tích lũy ở rễ. Auxin có tác dụng tăng cường sự phát triển của rễ.

Khi tế bào được cung cấp auxin, auxin sẽ hoạt hóa bơm ion H+ trên màng sinh chất. Ion H+ được vận chuyển tích cực từ tế bào chất vào trong vách. Sự gia tăng đó làm hoạt hóa enzim giúp bẻ gảy một số liên kết chéo giữa các đường đa cấu tạo vách và vách trở nên mềm dẻo hơn. Vì vậy, nước vào tế bào và không bào càng lúc càng nhiều vách sẽ bị căng ra.

Có nhiều loại auxin khác nhau với cấu trúc hoá học khác nhau. Loại auxin quan trọng nhất là β-indol-acetic acid (IAA), ngoài ra một số auxin khác cũng khá phổ biến là napthalen-acetic acid (NAA), phenyl-acetic acid (PAA), Indole-3-acetic acid(IBA), 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid(2,4D)

Nhóm hormone Cytokinin

Hormone cytokinin(xitokinin) là những chất giúp tăng cường quá trình phát triển chồi trong môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật. Cytokinin được sinh ra từ rễ và hạt đang phát triển sau đó được chuyển hóa lên thân.

Các loại cytokinin phổ biến trong nuôi cấy mô thực vật: Kinetin,Benzyl-amino-purine (BAP), Thidiazuron (TDZ), zeatin

Nhóm hormone Gibberellins

Gibberellin hay Gibêrelin là một chất điều hòa sinh trưởng thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho thân dài ra, nảy mầm,ngủ, ra hoa, biểu hiện gen, kích thích enzym và tình trạng già yếu của lá cũng như quả

Tham khảo thêm

  1. Hãng hóa chất nuôi cấy mô hàng đầu tại VN
550.0002.800.000 chưa VAT
250.0002.800.000 chưa VAT
350.0003.000.000 chưa VAT
800.0001.750.000 chưa VAT
2.800.000 chưa VAT
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia