Các thông báo mới 🔔

Kênh nuôi cấy mô cập nhật các thông báo như sau.

Khám Phá

GALLARIES

VẬT TƯ NUÔI CẤY MÔ

Bình-nhựa-nuôi-cấy-mô-nhiều-size
Hủ-nuôi-cấy-mô-nhiều-size
Đĩa-inox-NCM
Bộ dụng cụ nuôi cấy mô pence kẹp và cán dao

CÁC THIẾT BỊ

Mi 160 máy pH, mV, ISE& NHIỆT ĐỘ
Máy đo cường độ ánh sáng cho nuôi cấy mô
Máy khuấy từ gia nhiệt 20L
Tủ cấy nuôi cấy mô và vi sinh
Máy lắc ngang 7.5kg Phoenix

Sản phẩm mới

Môi trường pha sẵn

Môi trường MS Trung Quốc

1.500.0001.650.000 chưa VAT
120.000750.000 chưa VAT
25.00039.000 chưa VAT
27.00032.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Hủ nhựa nuôi cấy nhiều size

45.00085.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Pence kẹp (hàng tốt, nhiều size)

250.000350.000 chưa VAT
28.00040.000 chưa VAT
65.000260.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Thanh gác nuôi cấy mô

120.000780.000 chưa VAT

Chất khử trùng mẫu

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Sodium Hypochlorite Solution NaClO

65.000 chưa VAT
☣️
1.800.000 chưa VAT
🔥

Xilong Trung Quốc

Ethanol C2H5OH (Xilong)

80.000 chưa VAT
150.000 chưa VAT

Nuôi cấy mô thực vật

Facebook feed.

Sản phẩm

Banner

YOUTUBE

HDSD nồi hấp

HDSD Tủ Cấy

HDSD máy đo pH

HD Pha môi trường MS

Review bộ dụng cụ NCM

Máy đo cường độ ánh sáng

HDSD Nồi hấp tiệt trùng

HD lắp cân

NCM Hoa Hồng

HDSD Micropipette

HD gieo hạt lan

HDSD máy đo pH &độ ẩm đất

NCM Kiểng lá 1

NCM Kiểng lá 2

BẢN THIẾT KẾ PHÒNG NCM

Thiết-kế-phòng-Nuôi-cấy-mô-thực-vật

BÀI VIẾT

Xem thêm

Các chất nhóm Auxin

-5%
☣️
650.0001.000.000 chưa VAT
-5%
2.100.000 chưa VAT
-8%
1.200.000 chưa VAT
-3%
1.400.000 chưa VAT

Auxin

PICLORAM

1.300.0002.050.000 chưa VAT

Các chất nhóm Cytokinin

Cytokinin

Kinetin >98%

1.000.0003.590.000 chưa VAT
650.0006.080.000 chưa VAT

Cytokinin

TDZ(Thidiazuron)

5.200.000 chưa VAT
-5%

Biobasic Canada

Kinetin

1.800.000 chưa VAT
-20%
2.000.000 chưa VAT

Cytokinin

ZEATIN >98%

5.200.000 chưa VAT

Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT

Biobasic Canada

Zeatin (ZB0747, Biobasic)

Liên hệ để báo giá

Cytokinin

4-CPPU >98%

2.500.000 chưa VAT
5.700.0009.000.000 chưa VAT
1.600.0008.645.000 chưa VAT

Môi trường pha sẵn

🏆
490.00015.000.000 chưa VAT
1.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Knudson C Orchid medium

490.0001.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

GELRITE™

2.600.0009.900.000 chưa VAT
1.650.000 chưa VAT
450.000 chưa VAT

Kháng Sinh

Duchefa Biochemie

Ampicillin Sodium

750.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Penicillin G Sodium

450.000 chưa VAT
1.300.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Chloramphenicol

1.200.000 chưa VAT
950.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cycloheximide 95%

1.900.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Nystatine

1.300.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cefotaxime Sodium

1.450.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Tetracycline Hydrochloride

1.000.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Gentamycin Sulphate

1.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Amoxycillin Trihydrate >95%

1.950.000 chưa VAT

Khoáng Đa Lượng

Duchefa Biochemie

POTASSIUM NITRATE (KNO3)

1.200.000 chưa VAT
1.050.000 chưa VAT
1.050.000 chưa VAT
1.100.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Calcium chloride dihydrate

850.0003.200.000 chưa VAT

Daejung Hàn Quốc

Potassium chloride 99% Daejung

Liên hệ để báo giá
700.000 chưa VAT

Khoáng Đa Lượng

di-Potassium Hydrogen Phosphate

Liên hệ để báo giá
1.600.000 chưa VAT
2.300.000 chưa VAT

Khoáng Vi Lượng

Duchefa Biochemie

Boric acid

900.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Potassium Iodide KI

910.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

EDTA Ferric Sodium(FeNaEDTA)

1.350.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cobalt chloride hexahydrate

1.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Zinc Sulphate Heptahydrate

850.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Sodium molybdate dihydrate

2.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cupric Sulphate Pentahydrate

850.000 chưa VAT
570.0001.300.000 chưa VAT
890.000 chưa VAT

Khoáng Vi Lượng

Hóa Chất Boric Acid H3BO3

120.000 chưa VAT
1.200.000 chưa VAT

Vitamins

Duchefa Biochemie

Myo-Inositol

1.450.0004.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

L-ASCORBIC ACID( Vitamin C)

650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Nicotinic acid (Vitamin B3)

650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Glycine

1.600.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Riboflavine (Vitamin B2)

650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

D(+)-BIOTINE(Vitamin B7)

1.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Nicotinamide (Vitamin B3)

650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Folic acid (Vitamin B9)

1.500.000 chưa VAT
650.0002.500.000 chưa VAT