Loài kiến chuyên bắt cóc loài khác và tẩy não chúng để làm nô lệ

Loài kiến này chuyên bắt cóc loài khác để làm nô lệ và phục dịch chúng. Chúng đúng là những kẻ bắt cóc chính hiệu. Hàm của chúng không được thiết kế để nghiền thức ăn mà thiết kế để bắt cóc các con non…

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia