Loài nấm biến côn trùng thành zombie

Loài nấm biến côn trùng thành xác sống (zombie). Nấm ký sinh Massospora và Cordyceps thường nhắm vào ve sầu, sâu bướm, kiến, biến chúng thành vật chứa để phát tán bào tử.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia