Môi trường nuôi cấy vi sinh Sabouraud Dextrose

Sabouraud Dextrose Agar là sự biến đổi của Carlier trong công thức được Sabouraud mô tả để nuôi cấy nấm, đặc biệt là những loại nấm liên quan đến nhiễm trùng da. Môi trường vi sinh này cũng được khuyến nghị bởi APHA. Sabouraud Dextrose Broth cũng là một sửa đổi của Sabouraud và phục vụ mục đích tương tự như Sabouraud Dextrose Agar Medium

Photo-403-Candida-albicans-cultured-on-Sabouraud-Dextrose-Agar-SDA-plate-from-the
Candida albicans trên môi trường Sabouraud Dextrose Agar

Môi trường Sabouraud dextrose là môi trường peptone được bổ sung dextrose để hỗ trợ sự phát triển của nấm. Peptone (thịt và casein) cung cấp nitơ, vitamin, khoáng chất, axit amin và các yếu tố tăng trưởng. Dextrose cung cấp nguồn năng lượng cho sự phát triển của vi sinh vật.

Độ pH thấp tạo điều kiện cho sự phát triển của nấm và ức chế vi khuẩn gây ô nhiễm từ các bệnh phẩm lâm sàng. Phản ứng axit của môi trường cuối cùng ức chế một số lượng lớn vi khuẩn nên nó đặc biệt hữu ích cho việc nuôi cấy nấm và vi sinh vật ưa axit. Để phân lập nấm từ các mẫu bị ô nhiễm, nên cấy đồng thời môi trường chọn lọc. Ủ các mẫu cấy từ 4 đến 6 tuần trước khi báo cáo là âm tính.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia