Môi trường vi sinh Potato Dextrose Agar(PDA)

Môi trường PDA hay potato dextrose agar là môi trường chuyên cho nuôi cấy vi sinh. Nó có thể được dùng để nuôi cấy, làm giàu và xác định một số vi sinh, nấm mốc trong thực phẩm. PDA kích thích sự hình thành các bào tử và sắc tố, nên nó cũng được sử dụng để nuôi cấy và phân biệt nấm gây bệnh và không gây bệnh.

Potato Dextrose agar w/2% agar được khuyến nghị bởi FDA BAM để đếm số lượng nấm men và nấm mốc trong quá trình kiểm tra thực phẩm và các sản phẩm từ sữa.

Môi trường cũng đã được sử dụng để kích thích tạo bào tử, để duy trì môi trường nuôi cấy gốc và để phân biệt các giống dermatophytes điển hình trên cơ sở sản xuất sắc tố. Bột khoai tây và đường dextrose thúc đẩy sự phát triển của nấm. Điều chỉnh độ pH của môi trường bằng axit tartaric đến 3,5 sẽ ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nên tránh đun nóng môi trường sau khi axit hóa vì nó có thể làm thủy phân thạch khiến thạch không thể đông lại.

Môi trường nuôi cấy vi sinh pda

Thành phần (gram/liters)

Potatoes, infusion from 200.000
Dextrose (Glucose) 20.000
Agar 20.000
Final pH ( at 25°C) 5.6±0.2

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia