Nấm sát thủ biến ruồi thành Zombie

Loại nấm này có tên khoa học là Entomophthora muscae, có nghĩa là “kẻ hủy diệt ruồi”. Nó sống nhờ ruồi nhà và ruồi giấm, trong số những loài khác.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia