Nguyên nhân gây nghiện

Nguyên nhân gây nghiện là gì? Liệu yếu tố xã hội, môi trường có ảnh hưởng đến sự nghiện ngập không?

Bình luận bài viết (3 bình luận)

Thông báo Himedia