ACROS ORGANICS
1.050.00017.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Acros Organics

TPTZ 99%(Cas 3682-35-7)

2.000.00043.900.000 chưa VAT

Acros Organics

Trolox (Cas 53188-07-1)

2.200.00018.450.000 chưa VAT
1.200.00014.500.000 chưa VAT
1.650.00026.900.000 chưa VAT
1.100.0002.900.000 chưa VAT

Acros Organics

Quercetin hydrate 95%

1.150.0004.690.000 chưa VAT

Acros Organics

Vanillin,99%,pure

1.450.00021.500.000 chưa VAT
1.950.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
☣️

Thông báo Himedia