500.0001.450.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

GA3 ≥98% (Cas 77-06-5)

450.0002.600.000 chưa VAT
450.0001.950.000 chưa VAT
450.0001.800.000 chưa VAT
1.250.0003.100.000 chưa VAT
350.000550.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

TDZ >98% (Cas 51707-55-2)

550.0002.800.000 chưa VAT
950.0003.600.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

Lycopene 99% (Cas 502-65-8)

650.0004.200.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

DL-Malic acid (Cas 617-48-1)

250.000650.000 chưa VAT
450.0002.000.000 chưa VAT
250.0001.050.000 chưa VAT

Thông báo Himedia