Máy khuấy từ bao gồm một thanh từ tính được đặt bên trong chất lỏng để tạo ra hoạt động khuấy. Chuyển động của thanh khuấy được dẫn động bởi một nam châm quay khác hoặc cụm nam châm điện trong thiết bị khuấy, bên dưới bình chứa chất lỏng.

Thanh khuấy thường được tráng trong PTFE, hoặc ít thường xuyên hơn, bằng thủy tinh; các lớp phủ nhằm mục đích trơ về mặt hóa học, không làm nhiễm bẩn hoặc phản ứng với hỗn hợp phản ứng mà chúng có trong đó.

Thủy tinh có thể là một lựa chọn thay thế nếu PTFE không phù hợp. Khi hòa tan các chất khử kim loại sử dụng kim loại kiềm được hòa tan trong amin chính, PTFE có thể bị tấn công ở một mức độ nào đó.

Thông báo Himedia