Cân điện tử

Cân bỏ túi HF-07 0.01g

750.000 chưa VAT
3.685.000 chưa VAT

Cân điện tử

Cân phân tích 3 số lẻ

9.900.000 chưa VAT

Thông báo Himedia