Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT

Cytokinin

4-CPPU >98%

2.500.000 chưa VAT
Giảm giá!
2.000.000 chưa VAT
HOT
650.0006.080.000 chưa VAT
5.700.0009.000.000 chưa VAT
Giảm giá!

Biobasic Canada

Kinetin

1.800.000 chưa VAT

Cytokinin

Kinetin >98%

1.000.0003.590.000 chưa VAT
1.500.0008.645.000 chưa VAT

Cytokinin

TDZ(Thidiazuron)

5.200.000 chưa VAT

Biobasic Canada

Zeatin (ZB0747, Biobasic)

Liên hệ để báo giá

Cytokinin

ZEATIN >98%

5.200.000 chưa VAT