BOSF Trung Quốc

TDZ >98% (Cas 51707-55-2)

550.0002.800.000 chưa VAT
250.0004.500.000 chưa VAT
1.600.0008.645.000 chưa VAT
5.700.0009.000.000 chưa VAT

Cytokinin

4-CPPU >98%

2.500.000 chưa VAT

Biobasic Canada

Zeatin (ZB0747, Biobasic)

Liên hệ để báo giá

Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT

Cytokinin

ZEATIN >98%

5.200.000 chưa VAT
-34%
1.650.000 chưa VAT
-13%

Biobasic Canada

Kinetin

1.650.000 chưa VAT

Cytokinin

TDZ(Thidiazuron)

5.200.000 chưa VAT

Thông báo Himedia