650.0006.080.000 chưa VAT
1.000.0003.590.000 chưa VAT

Thông báo Himedia