Đông Trùng Hạ Thảo

Peptone ( Trung Quốc)

135.000 chưa VAT

Đông Trùng Hạ Thảo

Đường Sucrose C12H22O11

150.000 chưa VAT

Đông Trùng Hạ Thảo

Potassium Dihydrogen Phosphate KH2PO4

95.000 chưa VAT

Đông Trùng Hạ Thảo

Đường D-Glucose C6H12O6.H2O

80.000 chưa VAT
85.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Malt Extract

1.550.000 chưa VAT
1.050.000 chưa VAT
650.0002.300.000 chưa VAT
650.000 chưa VAT

Đông Trùng Hạ Thảo

Potato Dextrose Agar(PDA)

1.350.000 chưa VAT

Đông Trùng Hạ Thảo

Yeast Extract Powder( Cao nấm men)

950.000 chưa VAT

Thông báo Himedia