GHTECH (JHD) [Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.] là nhà cung cấp dịch vụ hóa chất đặc biệt tiên tiến, tích hợp R&D sản phẩm, sản xuất, bán hàng và dịch vụ cùng nhau. Chúng tôi tập trung vào các hóa chất điện tử, hóa chất, dung môi cho phòng Lab, vật liệu năng lượng mới; đồng thời có thể cung cấp các dịch vụ công nghệ và hóa chất đặc biệt khác.

Thông báo Himedia