BOSF Trung Quốc

TDZ >98% (Cas 51707-55-2)

550.0002.800.000 chưa VAT
250.0002.800.000 chưa VAT
350.0003.000.000 chưa VAT
360.0001.800.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Gibberellic acid 4+7 >90%

800.0001.750.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Fluridon >99%

8.100.000 chưa VAT

Biobasic Canada

Zeatin (ZB0747, Biobasic)

Liên hệ để báo giá

Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT

Auxin

PICLORAM

1.300.0002.050.000 chưa VAT

Cytokinin

ZEATIN >98%

5.200.000 chưa VAT
-34%
1.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

ABSISIC ACID (S-ABA)

2.200.000 chưa VAT

Thông báo Himedia