Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT
Giảm giá!
1.200.000 chưa VAT
Giảm giá!
2.000.000 chưa VAT
HOT
650.0006.080.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

ABSISIC ACID (S-ABA)

2.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Fluridon >99%

8.100.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Gibberellic acid 4+7 >90%

800.0001.750.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

GIBBERELLIC ACID A3 GA3

1.000.0003.850.000 chưa VAT
Giảm giá!
1.400.000 chưa VAT