Thành phần khoáng vi lượng thường được sử dụng trong nuôi cấy mô đó là:

  • H3BO3 (Boric acid)
  • MnSO4.4H2O ( Manganese sulfate tetrahydrate)
  • ZnSO4.7H2O (Zinc sulphate heptahydrate)
  • KI ( Potassium Iodide)
  • Na2MoO4.2H2O (Sodium molybdate Dihydrate)
  • CuSO4.5H2O (Cupric sulphate pentahydrate)
  • CoCl2.6H2O (Cobalt chloride hexahydrate)
Liên hệ để báo giá
180.000 chưa VAT
1.200.000 chưa VAT

Khoáng Vi Lượng

Hóa Chất Boric Acid H3BO3

120.000 chưa VAT
890.000 chưa VAT
570.0001.300.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cupric Sulphate Pentahydrate

850.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Sodium molybdate dihydrate

2.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Zinc Sulphate Heptahydrate

850.000 chưa VAT

Thông báo Himedia